Tootmisgraafik

Tootmisgraafik on osa tootmisosakonna tootmispaketist. See aitab tootmisprotsessi paremini koordineerida ja hallata, aitab tähtaegadest kinni pidada ning kulusid planeerida. Tootmisgraafik annab ülevaate sellest, kus, millal ja kelle poolt tootmisressursse kasutatakse. Selle abil planeeritakse osakondade kaupa kõik olulised tegevused ja ülesanded, nende eest vastutavad isikud ning olulised tähtajad. Tootmisgraafik luuakse enamasti Gantti graafiku formaadis. Selle võib koostada nii Excelis kui mõne muu programmi abil (nt Tom’s Planner).