Stsenaariumitoimetaja märkused

Stsenaariumitoimetaja märkused (ingl script coverage) on stsenaariumitoimetaja (ingl script reader) poolt stsenaristile või produtsendile esitatud tagasiside stsenaariumi kohta, milles toimetaja hindab stsenaariumi valmidusastet, selle dramaturgilist kompositsiooni, meelelahutuslikkust, teostatavust jm ning teeb vajadusel soovitusi erinevate murekohtade parandamiseks.   

Enamasti on märkuste keskmes dramaturgiline kompositsioon – hinnang välisele ja sisemisele konfliktile, peategelase arengukaarele, empaatia loomisele peategelase vastu, lõpplahenduse vaatajamõjule, illusiooni purustavate võtete (näiteks jumal masinast) oskuslikule vältimisele. Samas tuleb stsenaariumitoimetajal oma märkustes üle vaadata kõik narratiivse teksti tasandid – lugu, süžee ja implitsiitne tasand. Vahel harva tuleb tal hinnata ka keelekasutust ja välja tuua vormistamisvigu jms. 

LISA: Toimetaja lähtub märkustes lisaks stsenaariumile ka ideekavandist. Viimane aitab paremini mõista stsenaariumiautori taotlusi ja kirjutada märkused neid taotlusi arvestades. Näiteks, ei ole stsenaariumitoimetajal mõtet keskenduda dramaturgiavõtete puudustele või vähesusele, kui stsenaariumiautori taotlus on ideekavandi järgi antidramaturgia või neorealism, või üritada parandada vaataja illusiooni purunemist, kui stsenaariumiautori eesmärk on rakendada eepilise teatri võtteid.