Stsenaariumi tehniline analüüs

Stsenaariumi tehniline analüüs (script breakdown) on dokument, mida kasutatakse selleks, et välja selgitada iga stseeni filmimiseks vajalikud tehnilised ja loomingulised vajadused. Selle käigus tuvastatakse kõik stsenaariumi elemendid, mis on olulised võtete ettevalmistamiseks, võttegraafiku loomiseks ja eelarvestamiseks. Stsenaariumi tehnilise analüüsi põhjal luuakse võtete kalenderplaan ning tootmismahtude kalkulatsioonid ja eelarve. Stsenaariumi tehnilise analüüsi koostab tavaliselt kas režissööri 1. assistent (AD) või produtsent. 

Stsenaariumi tehnilise analüüsi elemendid on järgmised: tegelased, taustnäitlejad, rekvisiidid, võttekoha kujundus, atmosfäär, kostüümid, grimm, trikkvõtted, SFX ja VFX, heli ja muusika, eritehnika, sõidukid, loomad jm

1. Kõigepealt tehakse iga stseeni kohta analüüs järgmise ankeedi vormis, kus kirjutatakse välja stsenaariumist tulenev oluline info:

2. Informatsioon, mis ankeedis sisaldub, viiakse üle ühtsesse tabelisse, mis annab hea ülevaate ning millega on võimalik edasi töötada.