Ideekavand

Ideekavand on dokument, mille koostavad koos stsenarist, režissöör ja produtsent. See annab edasi filmi põhiolemuse – peamised sündmused, teema ja selle kohta edastatud sõnum, milline on vaatajamõju ja millistele dramaturgilistele võtetele see on üles ehitatud. Ideekavand on aluseks filmi esitlemisel ehk pitchimisel.